Shell Rimula R2 Extra 20W50 CF-4

Mô tả

Dầu động cơ Shell Rimula R2 Extra 20W50 bảo vệ & hồi sinh sức mạnh động cơ sử dụng chất phụ gia đã được kiểm chứng giúp đáp ứng các thách thức đa dạng của động cơ. Dầu động cơ Shell Rimula R2 Extra 20W50 được làm ra bởi Shell thương hiệu dầu nhớt công nghiệp hàng đầu thế giới.

Ứng dụng

Dầu động cơ Shell Rimula R2 Extra 20W50 bảo vệ & hồi sinh sức mạnh động cơ sử dụng chất phụ gia đã được kiểm chứng giúp đáp ứng các thách thức đa dạng của động cơ. Dầu động cơ Shell Rimula R2 Extra 20W50 được làm ra bởi Shell thương hiệu dầu nhớt công nghiệp hàng đầu thế giới.

Đặc tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Thông tin khác Download tài liệu

Ưu điềm của Dầu động cơ Shell Rimula R2 Extra 20W50

 

So với các loại dầu đơn cấp , Rimula R2 Extra cung cấp một loạt các lợi ích. Các lợi ích đó bao gồm giảm hao hụt dầu lên đến 30% , kéo dài tuổi thọ dầu và kiệm ước nhiên liệu

Sản phẩm liên quan