Shell Rimula R1 40 CD/SE

Mô tả

Shell Rimula R1 dầu bảo vệ sức mạnh động cơ sử dụng các phụ gia chất lượng đã được chứng minh rất hiệu qủa giúp chống lại ăn mòn động cơ mang lại khả năng bôi trơn tin cậy, chất lượng ổn định.

Ứng dụng

Shell Rimula R1 dầu bảo vệ sức mạnh động cơ sử dụng các phụ gia chất lượng đã được chứng minh rất hiệu qủa giúp chống lại ăn mòn động cơ mang lại khả năng bôi trơn tin cậy, chất lượng ổn định.

Đặc tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Thông tin khác Download tài liệu

  • Chất lượng tin cậy
  • Các động cơ diesel công suất trung bình
  • Hệ thống thuỷ lực và truyền động

Cấp độ nhớt theo SAE
40
50
Độ nhớt động học ở (ASTM D445)
@ 40°C cSt
100°C cSt
139
14.4
211
19
Chỉ số độ nhớt (ASTM D2270)
102
101
Tỷ trọng ở 15°C    kg/l (ASTM D4052)
0.895
0.900
Điểm chớp cháy cốc hở °C      (ASTM
250
252
Điểm rót chảy °C (ASTM D97)
-9
-9

Sản phẩm liên quan