Shell Refrigeration S4 FRV 68

Mô tả

Dầu máy nén lạnh - Shell Refrigeration S4 FR-V 68 Dầu máy nén lạnh tổng hợp Dầu Shell Refrigeration S4 FR-V 68 là dầu làm lạnh tổng hợp. Dầu này mang đến giải pháp thông dụng cho nhu cầu bôi trơn của phần lớn máy nén lạnh và tương thích với các môi chất lạnh phổ biến.

Ứng dụng

Dầu máy nén lạnh - Shell Refrigeration S4 FR-V 68 Dầu máy nén lạnh tổng hợp Dầu Shell Refrigeration S4 FR-V 68 là dầu làm lạnh tổng hợp. Dầu này mang đến giải pháp thông dụng cho nhu cầu bôi trơn của phần lớn máy nén lạnh và tương thích với các môi chất lạnh phổ biến.

Đặc tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Thông tin khác Download tài liệu

 - Hiệu suất hệ thống

  - Shell Refrigeration S4 FR-V 68 có khả năng hòa tan cao và duy trì hiệu năng cũng như độ sạch của môi chất lạnh.

  - Kéo dài chu kỳ bảo dưỡng.

 Dầu máy nén lạnh Shell Refrigeration S4 FR-V đáp ứng các tiêu chuẩn của DIN 51503 KAA và KC.

 

CẤP ĐỘ NHỚT

ISO 3448

68

Nhóm dầu máy nén lạnh

DIN 51503

KAA,KC

Độ nhớt động học     cSt

ở                                     400C       mm2/s

                                       1000C     mm2/s

ISO 3104

 

68

6,2

Tỉ trọng ở 150C                          kg/m3

ISO 12185

871

Điểm chớp cháy (COC)                0C

 

190

Điểm rót chảy,                               0C

 

-39

Số trung hòa mg KOH/g ASTM D 664 (TAN)

 

< 0,04

Đặc tính khi dùng với R12

Điểm đông kết                               0C

DIN 51351

<-30

Độ ổn định môi chất lạnh         ( 2500C)

DIN 51593

>96

Đặc tính khi dùng với R22

   

Điểm đông kết                                 0C

DIN 51351

<-30

Độ ổn định môi chất lạnh         (2500C)

DIN 51593

>96

Độ hòa tan

 

Hòa tan trên toàn phạm vi nhiệt độ làm lạnh đặc trưng.

Đặc tính khi dùng R290

   

Điểm đông kết                                 0C

DIN 51351

<-30

Độ ổn định môi chất lạnh         (2500C)

DIN 51593

>96

Sản phẩm liên quan