Shell Melina S30

Mô tả

Dầu bôi trơn đa dụng cho động cơ Diesel hàng hải thấp tốc Shell Melina S30

Ứng dụng

Dầu bôi trơn đa dụng cho động cơ Diesel hàng hải thấp tốc Shell Melina S30

Đặc tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Thông tin khác Download tài liệu

Dầu bôi trơn đa dụng cho động cơ Diesel hàng hải thấp tốc Shell Melina S30

Dầu bôi trơn đa dụng cho động cơ Diesel hàng hải thấp tốc Shell Melina S30

Dầu bôi trơn đa dụng cho động cơ Diesel hàng hải thấp tốc Shell Melina S30

Sản phẩm liên quan