Shell Melina 40

Mô tả

Dầu bôi trơn đa dụng cho động cơ Diesel hàng hải Shell Melina 40

Ứng dụng

Dầu bôi trơn đa dụng cho động cơ Diesel hàng hải Shell Melina 40

Đặc tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Thông tin khác Download tài liệu

Dầu bôi trơn đa dụng cho động cơ Diesel hàng hải Shell Melina 40

Dầu bôi trơn đa dụng cho động cơ Diesel hàng hải Shell Melina 40

Dầu bôi trơn đa dụng cho động cơ Diesel hàng hải Shell Melina 40

Sản phẩm liên quan