Shell Gadinia 40

Mô tả

Dầu bôi trơn động cơ Diesel hàng hải trung tốc chạy nhiên liệu nhẹ Shell Gadinia 40

Ứng dụng

Dầu bôi trơn động cơ Diesel hàng hải trung tốc chạy nhiên liệu nhẹ Shell Gadinia 40

Đặc tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Thông tin khác Download tài liệu

Dầu bôi trơn động cơ Diesel hàng hải trung tốc chạy nhiên liệu nhẹ Shell Gadinia 40

Dầu bôi trơn động cơ Diesel hàng hải trung tốc chạy nhiên liệu nhẹ Shell Gadinia 40

Dầu bôi trơn động cơ Diesel hàng hải trung tốc chạy nhiên liệu nhẹ Shell Gadinia 40

Sản phẩm liên quan