Shell Gadinia 30

Mô tả

Dầu bôi trơn động cơ Diesel hàng hải trung tốc chạy nhiên liệu nhẹ Shell Gadinia 30

Ứng dụng

Dầu bôi trơn động cơ Diesel hàng hải trung tốc chạy nhiên liệu nhẹ Shell Gadinia 30

Đặc tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Thông tin khác Download tài liệu

Dầu bôi trơn động cơ Diesel hàng hải trung tốc chạy nhiên liệu nhẹ Shell Gadinia 30

Dầu bôi trơn động cơ Diesel hàng hải trung tốc chạy nhiên liệu nhẹ Shell Gadinia 30

Dầu bôi trơn động cơ Diesel hàng hải trung tốc chạy nhiên liệu nhẹ Shell Gadinia 30

Sản phẩm liên quan