Shell Alexia 50

Mô tả

Dầu bôi trơn xylanh cho động cơ diesel thanh trượt thấp tốc Shell Alexia 50

Ứng dụng

Dầu bôi trơn xylanh cho động cơ diesel thanh trượt thấp tốc Shell Alexia 50

Đặc tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Thông tin khác Download tài liệu

Dầu bôi trơn xylanh cho động cơ diesel thanh trượt thấp tốc Shell Alexia 50

Dầu bôi trơn xylanh cho động cơ diesel thanh trượt thấp tốc Shell Alexia 50

Dầu bôi trơn xylanh cho động cơ diesel thanh trượt thấp tốc Shell Alexia 50

Sản phẩm liên quan