Dầu nhớt động cơ cao cấp Vector Prix Turbo 15W40 CH-4

Mô tả

VECTOR PRIX 15W-40, CH-4 là dầu động cơ đa cấp được pha chế từ dầu gốc và phụ gia cao cấp, giúp làm sạch động cơ và vận hành tối ưu.

Ứng dụng

Chuyên dùng cho cho khách, cho tải nặng có động cơ tăng áp

Đặc tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Thông tin khác Download tài liệu

Sản phẩm liên quan