CASTROL MANUAL GL 4 90 140 80W90

Mô tả

CASTROL MANUAL GL-4 Dầu truyển động gốc khoáng dùng cho hộp số tay của xe hơi, xe tải yêu cầu dầu đạt tiêu chuẩn API GL-4. ĐẶC ĐIỂM VÀ LỢI ÍCH Chống ăn mòn và mài mòn tốt. Chống tạo bọt và đóng cặn trong hộp số. Khả năng chịu tải cao, kéo dài tuổi thọ hộp số. Duy trì độ nhớt tối ưu trong suốt thời gian sử dụng. Dãy sản phẩm Castrol Manual GL-4 gồm Manual GL-4 80W-90, Manual GL-4 90 và Manual GL-4 140 với các độ nhớt tương ứng SAE 80W-90, 90 và 140. TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT SAE 80W-90, 90, 140 API GL-4

Ứng dụng

CASTROL MANUAL GL-4 Dầu truyển động gốc khoáng dùng cho hộp số tay của xe hơi, xe tải yêu cầu dầu đạt tiêu chuẩn API GL-4. ĐẶC ĐIỂM VÀ LỢI ÍCH Chống ăn mòn và mài mòn tốt. Chống tạo bọt và đóng cặn trong hộp số. Khả năng chịu tải cao, kéo dài tuổi thọ hộp số. Duy trì độ nhớt tối ưu trong suốt thời gian sử dụng. Dãy sản phẩm Castrol Manual GL-4 gồm Manual GL-4 80W-90, Manual GL-4 90 và Manual GL-4 140 với các độ nhớt tương ứng SAE 80W-90, 90 và 140. TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT SAE 80W-90, 90, 140 API GL-4

Đặc tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Thông tin khác Download tài liệu

CASTROL MANUAL GL-4

 
 
 
Dầu truyển động gốc khoáng dùng cho hộp số tay của xe hơi, xe tải yêu cầu dầu đạt tiêu chuẩn API GL-4.

ĐẶC ĐIỂM VÀ LỢI ÍCH

 • Chống ăn mòn và mài mòn tốt.
 • Chống tạo bọt và đóng cặn trong hộp số.
 • Khả năng chịu tải cao, kéo dài tuổi thọ hộp số.
 • Duy trì độ nhớt tối ưu trong suốt thời gian sử dụng.
Dãy sản phẩm Castrol Manual GL-4 gồm Manual GL-4 80W-90, Manual GL-4 90 và Manual GL-4 140 với các độ nhớt tương ứng SAE 80W-90, 90 và 140.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

 • SAE 80W-90, 90, 140
 • API GL-4

CASTROL MANUAL GL-4

 
 
 
Dầu truyển động gốc khoáng dùng cho hộp số tay của xe hơi, xe tải yêu cầu dầu đạt tiêu chuẩn API GL-4.

ĐẶC ĐIỂM VÀ LỢI ÍCH

 • Chống ăn mòn và mài mòn tốt.
 • Chống tạo bọt và đóng cặn trong hộp số.
 • Khả năng chịu tải cao, kéo dài tuổi thọ hộp số.
 • Duy trì độ nhớt tối ưu trong suốt thời gian sử dụng.
Dãy sản phẩm Castrol Manual GL-4 gồm Manual GL-4 80W-90, Manual GL-4 90 và Manual GL-4 140 với các độ nhớt tương ứng SAE 80W-90, 90 và 140.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

 • SAE 80W-90, 90, 140
 • API GL-4

Sản phẩm liên quan