BP Vanellus Multi 20W40 20W50

Mô tả

Dầu động cơ – BP Vanellus Multi 20W-50 BP Vanellus Multi 20W-50 – dầu động cơ chất lượng cao được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Dầu động cơ Diesel BP Vanellus Multi với công nghệ CleanGuard giúp cho động cơ vận hành sạch và tin cậy hơn Công Nghệ BP Vanellus Multi với công nghệ Clean Guard được thiết kế dành cho các động cơ Diesel hút khí tự nhiên trong xe tải, xe buýt, các xe thương dụng hạng nhẹ, các thiết bị thi công cơ giới và máy nông nghiệp.

Ứng dụng

Dầu động cơ – BP Vanellus Multi 20W-50 BP Vanellus Multi 20W-50 – dầu động cơ chất lượng cao được sản xuất bởi BP thương hiệu dầu công nghiệp hàng đầu thế giới. Dầu động cơ Diesel BP Vanellus Multi với công nghệ CleanGuard giúp cho động cơ vận hành sạch và tin cậy hơn Công Nghệ BP Vanellus Multi với công nghệ Clean Guard được thiết kế dành cho các động cơ Diesel hút khí tự nhiên trong xe tải, xe buýt, các xe thương dụng hạng nhẹ, các thiết bị thi công cơ giới và máy nông nghiệp.

Đặc tính Tiêu chuẩn kỹ thuật Thông tin khác Download tài liệu

  • Ưu điểm:

– Động cơ vận hành trong điều kiện nặng nhọc sẽ nóng hơn, nhiệt độ nhiệt cao hơn sẽ đẩy nhanh quá trình o-xi hoá dầu nhớt và hình thành cặn pít-tông. Các chất cặn rắn này sẽ dẫn đến mài bóng lòng xi-lanhvà tiêu hao nhớt nhiều hơn.

– BP Vanellus Multi với công nghệ Clean Guardgiữ sạch động cơ nhờ kiểm soát sự tích tụ cặn giúp động cơ vận hành tin cậy.

  • BP Vanellus Multi với công nghệ CleanGuardmang lại những lợi ích sau:

+ Kiểm soát hiệu quả sự hình thành cặn pít-tông trong điều kiện động cơ vận hành ở nhiệt độ cao và sử dụng nhiên liệu nhiều lưu huỳnh. Vanellus Multi được thử nghiệm có tính năng làm sạch rãnh xéc-măng tốt hơn 30% so với mức giới hạn tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng.

+ Duy chì độ sạch của động cơ giúp động cơ vận hành tin cậy.

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

API CF/SF

  • Các đặc trưng tiêu biể:u
BP Vanellus Multi Phương pháp Đơn vị 20W-40 20W-50
Khối lượng riêng ở 150C ASTM D4052 g/ml 0,8815 0,8814
Độ nhớt động học ở 1000C ASTM D445 mm2/s 14,46 18,10
Độ nhớt động học ở 400C ASTM D445 mm2/s 129,2 168,8
Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 112 121
Tro sun-phat ASTM D874 % kl 1,0 1,0
Độ kiềm tổng     7,16 7,24
Điểm rót chảy     -30 -30
Điểm chớp cháy ASTASTM D2896M D93 0 C 220 224

  • Ưu điểm:

– Động cơ vận hành trong điều kiện nặng nhọc sẽ nóng hơn, nhiệt độ nhiệt cao hơn sẽ đẩy nhanh quá trình o-xi hoá dầu nhớt và hình thành cặn pít-tông. Các chất cặn rắn này sẽ dẫn đến mài bóng lòng xi-lanhvà tiêu hao nhớt nhiều hơn.

– BP Vanellus Multi với công nghệ Clean Guardgiữ sạch động cơ nhờ kiểm soát sự tích tụ cặn giúp động cơ vận hành tin cậy.

  • BP Vanellus Multi với công nghệ CleanGuardmang lại những lợi ích sau:

+ Kiểm soát hiệu quả sự hình thành cặn pít-tông trong điều kiện động cơ vận hành ở nhiệt độ cao và sử dụng nhiên liệu nhiều lưu huỳnh. Vanellus Multi được thử nghiệm có tính năng làm sạch rãnh xéc-măng tốt hơn 30% so với mức giới hạn tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng.

+ Duy chì độ sạch của động cơ giúp động cơ vận hành tin cậy.

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

API CF/SF

  • Các đặc trưng tiêu biể:u
BP Vanellus Multi Phương pháp Đơn vị 20W-40 20W-50
Khối lượng riêng ở 150C ASTM D4052 g/ml 0,8815 0,8814
Độ nhớt động học ở 1000C ASTM D445 mm2/s 14,46 18,10
Độ nhớt động học ở 400C ASTM D445 mm2/s 129,2 168,8
Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 112 121
Tro sun-phat ASTM D874 % kl 1,0 1,0
Độ kiềm tổng     7,16 7,24
Điểm rót chảy     -30 -30
Điểm chớp cháy ASTASTM D2896M D93 0 C 220 224

Sản phẩm liên quan